V současnosti patříme mezi nejmoderněji vybavená osvitová centra nejen v Praze, ale i v celé České republice. Sebelepší vybavení samo o sobě kvalitu nezaručí, záleží především na jeho obsluze. Rádi se učíme novým technologiím, proto naši zaměstnanci navštěvují pravidelná školení o upgradech softwarového vybavení
a novinkách na typografickém a polygrafickém trhu.

Digitální nátisk
Ovladače ke stažení